Blog


OKJ képzés átalakulás alpintechnika
2020. március 06., 15:33

2020. szeptember 1-jétől a legtöbb OKJ-s szakképesítést csak nappali vagy esti tagozaton, szakképző iskolában lehet majd megszerezni. Az Innovációs...

Részletek

Alpintechnika Magyarországon
2019. április 24., 09:18

Az ipari alpintechnika alkalmazásának alakulása hazánkban

Részletek

Az alpintechnikai eszközök felülvizsgálata
2019. március 11., 13:53

Az alpintechnikai eszközök felülvizsgálata

Részletek

Alpintechnika Magyarországon

2019. április 24., 09:18

Az ipari alpintechnika alkalmazásának alakulása hazánkban

Az ipari alpintechnika alkalmazásának alakulása hazánkban Mai értelembe véve vett ipari alpintechnikai módszer alkalmazása az 1970-es évek elejétől hegymászó technika néven vált ismertté az iparban. Azonban ezt jóval megelőzve, már az 1870-es (Nem tévedés!) években is végeztek „alpin” munkákat. Bizonyíthatóan Budapesten (a Gellért-hegyen) az 1908-as évből vannak az első emlékek e technika alkalmazásáról.  A technikát főként ott kezdték alkalmazni, ahol a hagyományos építőipari módszerekkel nem lehetett elvégezni a feladatot a helyszín nehéz-, veszélyes megközelítése miatt, de nem volt utolsó szempont a gazdaságosság kérdése sem. Ebben a „hőskorban” a munkákat aktív barlangászok és hegymászók végezték klubmunka szinten, akik sport tevékenységük folytatása közben megszerzett tudásukat, tapasztalataikat tudták a munkafeladat elvégzésének szolgálatába állítani. A felszerelések minősége és a szakmai felkészültség a legkülönbözőbb szinteken mozgott. Eleinte sportegyesületekben, később a 80-es évektől vállalkozási formában kezdtek működni kisebb társaságok. Egyre sokrétűbb, bizonyos esetekben komoly szakértelmet megkövetelő munkafeladatok elvégzésének igénye merült fel ezért már a kötéltechnikai ismeretek mellé az aktuális feladat elvégzéséhez kapcsolódó szakirányú végzettségű munkavégzők bevonása vált szükségessé. Ekkor még minden működő vagy induló vállalkozásban jelen voltak a sportoló szakemberek is, akik munkahelyi környezetben tanították be leendő kollégáikat, a gomba módjára szaporodó cégek ipari méreteket öltő munkavégzésével párhuzamosan. Felismerték azt a tényt, hogy a technológia nagy előnye az alkalmazásában rejlik, mellyel a jelentős költségekkel és idővel járó állványozást lehetett kiváltani. Így a gazdasági és hatékonysági paraméterei igazolták ezen „szakma” létjogosultságát. Azonban a szemléletmód is nagyban tükrözte a dolgozók hátterét, hozzáállását. Sokan virtust csináltak az ipari alpintechnikából, romantikus kalandsportként felfogva azt. Emelkedtek a munkabalesetek, melyek döntő részben emberi mulasztásra voltak visszavezethetők. Ebben az időben csak a munkavédelmi törvény adott némi iránymutatást illetve a barlangász-, hegymászó sportban működő tanfolyami képzési tematika. Változást az I/1995. MüM. rendelet hozott az Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat megjelenésével. A Szabályzatban megfogalmazottak a munkavédelmi szabályokat ötvözték a kötéltechnikával és elindult egy folyamat a biztonságos munkavégzés megvalósítása és a szakszerű képzés érdekében. Napjainkban a 11/2003. (IX. 12.) FMM. rendelet a hatályos jogszabály. A szakmai képzést illető változást a Munkaügyi közlöny 2004.évi 5. számában közzé tett ipari alpintechnikai szakmai oktatók névsora hozott. Így hivatalosan az ott felsorolt személyek végezhetnek ilyen jellegű képzési tevékenységet. Ezen oktatók hozták létre a MIAOE-t, a Magyar Ipari Alpintechnikát Oktatók Érdekvédelmi Egyesületét, mint szakmai szervezetet. Az idő múlásával terjedt a technika és fejlődött az eszközök használata. Mára mind szélesebb és nagyobb igény jelentkezik ennek a technológiának az alkalmazására. Ugyanakkor az „ipari alpinisták” munkavédelmi hozzáállása sajnos a mai napig igen lehangoló jelenséget mutat. A nagy hiba a berögződésekben, a szemléletmódban, szakmai oktatás hiányában és a hozzáállásban /egy-két nagyobb céget és igényes szakembert leszámítva/ keresendő, ugyanis vajmi keveset változott az, a biztonsági előírások betartását illetően. A legszomorúbb tény, hogy ennek csak a kisebbik oka anyagi természetű, sokkal inkább a szemléletben, igénytelenségben keresendő a legalapvetőbb biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása. Hiába a sok baleset, rendeleti szabályozás, a munkavédelmi ellenőrzés és bírság, az egyre jobban fejlődő védőeszköz állomány, ha nem alkalmazzák azokat. Hazánkban a munkavédelemnek ezen a területen is szükséges lenne fejlődésre, elsősorban az emberek ezzel kapcsolatos gondolkodásbeli megújulásra.

https://szombathely-ugyved.hu/hu/

 


Hozzászólások

omtd5@shilingan.store2024. május 26., 01:46
How To Find A Personal Trainer For Seniors - [url=https://find-a-personal-trainer-for-seniors.blogspot.com]https://find-a-personal-trainer-for-seniors.blogspot.com[/url]
phzmx@shilingan.store2024. május 24., 11:36
Personal Trainer For Seniors In Home - Personal Trainer For Seniors In Home - [url=http://for-seniors-personal-trainer-near-me.wikidot.com]http://for-seniors-personal-trainer-near-me.wikidot.com[/url]
oaaz7@shilingan.store2024. május 24., 10:27
Personal Trainer For Seniors In Home - Personal Trainer For Seniors In Home - [url=http://for-seniors-personal-trainer-near-me.wikidot.com]for-seniors-personal-trainer-near-me.wikidot.com[/url]
imk9a@shilingan.store2024. május 24., 09:06
How To Find A Personal Trainer For Seniors – Identifying Specific Health Concerns - [url=https://howtofindforseniorsapersonaltrainer.wordpress.com]https://howtofindforseniorsapersonaltrainer.wordpress.com[/url]
shz88@shilingan.store2024. május 24., 07:46
Fitness Instructor For Seniors – Recognizing Physical Limitations - [url=https://forseniorsfitnessinstructor.wordpress.com]forseniorsfitnessinstructor.wordpress.com[/url]
g3gef@shilingan.store2024. május 24., 06:29
How To Find A Personal Trainer For Seniors – Identifying Specific Health Concerns - [url=https://howtofindforseniorsapersonaltrainer.wordpress.com]https://howtofindforseniorsapersonaltrainer.wordpress.com[/url]
fqctg@shilingan.store2024. május 24., 05:14
Personal Trainer For Seniors In Home - Personal Trainer For Seniors In Home - [url=http://for-seniors-personal-trainer-near-me.wikidot.com]for-seniors-personal-trainer-near-me.wikidot.com[/url]
q1zw8@shilingan.store2024. május 24., 03:53
Personal Trainer Seniors – Unveiling the Potential of Customized Exercise Routines - [url=https://personalseniorstrainer.wordpress.com]personalseniorstrainer.wordpress.com[/url]
1uao9@shilingan.store2024. május 24., 02:37
In Home Personal Training For Seniors - [url=https://for-seniors-in-home-personal-training.blogspot.com]for-seniors-in-home-personal-training.blogspot.com[/url]
spellane.humphery@schuetz72.hexagonaldrawings.com 2024. május 24., 02:05
https://zelpgo.ru
s30jh@shilingan.store2024. május 24., 01:22
Personal Training For Seniors - [url=https://for-seniors-personal-training.blogspot.com]for-seniors-personal-training.blogspot.com[/url]
ei0o9@shilingan.store2024. május 24., 00:09
Fitness Instructor For Seniors - [url=https://for-seniors-fitness-instructor.blogspot.com]for-seniors-fitness-instructor.blogspot.com[/url]
i16pe@shilingan.store2024. május 23., 22:54
Personal Training For Seniors - [url=https://for-seniors-personal-training.blogspot.com]https://for-seniors-personal-training.blogspot.com[/url]
g8ogm@shilingan.store2024. május 23., 19:54
Fitness Instructor For Seniors – Recognizing Physical Limitations - [url=https://forseniorsfitnessinstructor.wordpress.com]https://forseniorsfitnessinstructor.wordpress.com[/url]
nj9yy@shilingan.store2024. május 23., 16:38
We are a specialized OnlyFans agency focused on management and marketing, staffed by a team of industry-seasoned professionals. Known globally as the largest and most successful OnlyFans agency, we collaborate with hundreds of models across the United States, United Kingdom, Europe, and beyond. - [url=https://toponlyfans.io/]toponlyfans.io[/url]
gwxu2@shilingan.store2024. május 23., 13:51
Explore the benefits of data-driven strategies with Match OnlyFans to enhance your OnlyFans account growth. We provide actionable tips and insights on crafting more engaging content to expand your reach across various social media platforms with Match OnlyFans. - [url=https://matchonlyfans.com/]https://matchonlyfans.com/[/url]
8cqk8@shilingan.store2024. május 23., 10:41
Losing motivation or consistency? Consistency and motivation are crucial for success on OnlyFans. An OnlyFans Management Agency can help you prioritize effectively and stay motivated and accountable. - [url=https://onlyfansgrow.com/]onlyfansgrow.com[/url]
t80fu@shilingan.store2024. május 23., 00:36
Elite OnlyFans is a digital marketing agency that partners with models to provide a streamlined environment, allowing content creators to focus entirely on content production. By harnessing the expertise of Elite OnlyFans, models can significantly boost their online presence and revenue generation. - [url=https://eliteonlyfans.com/]eliteonlyfans.com[/url]
c1zzq@shilingan.store2024. május 22., 22:51
Top OnlyFans Marketing and Advertising Agencies Assessed. Given that many OF advertising agencies often promise more than they deliver, locating one that fulfills its promises poses a challenge. Thankfully, we have scrutinized the top contenders in the market, reviewing their offerings, methodologies, and pricing structures. - [url=https://premiumonlyfans.com/]premiumonlyfans.com[/url]
s5phs@shilingan.store2024. május 22., 17:01
Hey there! If you’ve ever found yourself curious about the buzzing world of OnlyFans, well, you’re in for a treat today. I’m going to take you on a little journey through the ins and outs of discovering some of the finest content out there – and yes, I’m talking about the kind that won’t have you reaching for your wallet. That’s right, we’re spotlighting the allure of free accounts on OnlyFans, alongside the premium options that have garnered quite the fanfare. - [url=https://freeonlyfans.co/]freeonlyfans.co[/url]
g0vvi@shilingan.store2024. május 22., 15:03
Is your profile languishing in obscurity, barely noticed by aficionados? With Best Only Fans Leaks, tap into the vast ocean of monthly patrons eager to discover what you offer! - [url=https://bestonlyfansleaks.com]https://bestonlyfansleaks.com[/url]
hmjcfmvbg@hoopsor.online2024. május 21., 20:16
is prednisone good for a cold prednisone online with prescription best antacid to take with prednisone
reuse@green.madrid2024. május 21., 13:14
Ghostbusters, whatya want?
j1uoc@shilingan.store2024. május 19., 23:15
Personal Trainer For Seniors Near Me – Understanding Fitness Challenges in Different Age Groups - [url=https://personaltrainernearmeforseniors.wordpress.com]personaltrainernearmeforseniors.wordpress.com[/url]
««  «  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »  »»
112 oldal, 2670 összesen, 193-216


Hozzászólok


* A kiemelt mezők kitöltése kötelező!

!
!


Vissza az előző oldalra!
Sákovics Bence (Alpin-Technik Kft.) - Magyar